emppsykoterapi.se © 2008

EMP

Psykoterapi AB

Vare sig du är privatperson, från företag eller företräder kommun, landsting, skola eller någon organisation är du alltid välkommen hit.   

Mottagningen är på

Artillerigatan 12 i Uppsala

Telefontid vardagar 08-18 (lämna meddelande för uppringning).

MOTTAGNINGEN FORTSATT STÄNG TILL SOMMAREN 2018

 

VID UPPSTART KOMMER TIDIGARE UPPSTARTADE TERAPIER PRIORITERAS.

NYA REMISSER KOMMER EJ STARTAS UPP FÖRE ÅRSSKIFTET 2018-2019

Hur mäter vi mående och psykiskt lidande?

Och vad gör vi åt det det faktum att allt fler mår psykiskt dåligt?

Psykoterapi kan var ett redskap för att reducera psykiskt- likväl som fysiskt lidande. Psykoterapi är en möjlighet för många och för ett brett spektra av områden.

Tidiga trauman, depressioner, ångest, kronisk smärta (ex fibromyalgi), självskadebeteenden, PTSD, dissociativ problematik, skräck, sorg, sömnproblem och ätstörningar är några av de områden jag har erfarenhet av att arbeta med.

VÄLKOMMEN!

Elisabet Mattsson

Fil.mag i psykologi & Leg.psykoterapeut med formell kompetens inom bland annat EMDR, klinisk hypnos, PAK (Psykodynamisk Affektiv Korttidsterapi) och PE (Prolonged Exposure).

Kunskaper inom psykotraumatologi samt för behandling vid komplex traumatisering   

Blivande terapihunden Love påbörjade sin träning på mottagningen i oktober 2015. Läs mer under fliken "Love"