emppsykoterapi.se © 2008

EMP

Psykoterapi AB

Vare sig du är privatperson, från företag eller företräder kommun, landsting, skola eller någon organisation är du alltid välkommen hit.   

Mottagningen är på

Artillerigatan 12 i Uppsala

Telefontid vardagar 08-18 (lämna meddelande för uppringning).

Du kan söka remiss för psykoterapi. Kontakta din läkare och fråga mer.

Listade psykoterapeuter hittar du på www.1177.se eller via www.akademiska.se

Psykoterapi på remiss innebär att DU, efter erhållen remiss, väljer en privat psykoterapeut från den lista av godkända privatpraktiserande legitimerade psykoterapeuter i länet.

DU betalar sen patientavgift 170:-/timme* som registreras på ditt högkostnadskort för psykoterapi. Frikortsnivån är 1100:-.

 

Arvode psykoterapi

- Företag och organisationer: 1100:-/timme*

- Privatperson: 900:-/timme*

- Student: 800:-/timme*

- Grupp- och parterapi 750:-/timmen/person (förlängd timme till 60 minuter)

För EMDR behövs 2x45 minuter, dvs dubbelt arvode.

* timme=45 minuter

Bokad tid måste avbokas senast 24 timmar innan satt tid.

Vid senare avbokad tid debiteras fullt arvode.

                                                                   VÄLKOMMEN!

Elisabet Mattsson

Fil.mag i psykologi - Leg.psykoterapeut - EMDR terapeut  E-post: elisabet@emppsykoterapi.se  

Vem BEHÖVER hjälp genom terapeutiska samtal? Vem FÅR hjälp till terapeutiska samtal? Hur kan VI förändra synen på samtalets och mellanmänskliga relationers nytta inom vården, inom skolan. I det mänskliga livet?