emppsykoterapi.se © 2008

EMP

Psykoterapi AB

Vare sig du är privatperson, från företag eller företräder kommun, landsting, skola eller någon organisation är du alltid välkommen hit.   

Mottagningen är på

Artillerigatan 12 i Uppsala

Telefontid vardagar 08-18 (lämna meddelande för uppringning).

Min grundinriktning som psykoterapeut är psykodynamisk/relationell med formell- och reell kompetens för att även bedriva Affektfokuserad korttidsterapi, EMDR, klinisk hypnos, PE (Prolonges exposure), EST (Ego-State terapi) och Mbit (multiple Brain integration technique).

 

Jag anser att en behanding skall anpassas efter en individs behov - och för det behövs breddad kompetens och kunskap inom flera fält.

Metoder

Det finns en uppsjö inriktningar och metoder inom psykoterapi. Nedan har jag kort beskrivit några av de tekniker och metoder jag är utbildad inom.

 

EMDR

Eye Movement Desenzitisation and Reprocessing är en traumabearbetningsteknik med syfte att reducera inre påslag kopplade till livshändelse genom desensibilisering (att "ladda ner" livshändelsen) och justera den inre negativa kognitionen (självbilden, hur personen ser- och tänker kring sig själv).

 

Ego-State Terapi

Är en hypnosteknik där man arbetar för att integrera upplevelser genom livet och därigenom öka den inre känslan av trygghet och reducera symptom.

 

PAK

Psykodynamisk Affektiv Korttidsterapi är en terapi med fokus på återkommande relationella mönster där önskan/längtan och förväntan ställs mot varandra och där målet är att justera tidigare förväntansmönster.

 

PE

Prolonged Exposure är en KBT-teknik med mål att reducera symptom genom förlängd expondering.

 

mBIT

Multiple Brain Integration Technique är en teknik där man utforskar vad som hindrar en person från att vara där den vill, varför man håller kvar föreställningar, reaktioner och beteenden kopplade till händelser tidigare i livet. Utgångspunkten är att vi har flera delar inom oss som styr: hjärta med känslor, huvud med sin logik och magen med instinkter och behov. Det är en bra teknik bland annat för att hjälpa någon komma till balanserade beslut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Elisabet Mattsson

Fil.mag i psykologi & Leg.psykoterapeut med formell kompetens inom EMDR, klinisk hypnos

& psykotraumatologi samt för behandling vid komplex traumatisering