emppsykoterapi.se © 2008

EMP

Psykoterapi AB

Vare sig du är privatperson, från företag eller företräder kommun, landsting, skola eller någon organisation är du alltid välkommen hit.   

Mottagningen är på

Artillerigatan 12 i Uppsala

Telefontid vardagar 08-18 (lämna meddelande för uppringning).

"Psykoterapi? Men jag är ju inte sjuk!"

Psykoterapi 

Att söka hjälp kan för många kännas som ett nederlag. Många går med känslan av att de borde klara allt själv. Att det är en svaghet att inte förmå att lösa problem de står inför. Tyvär så finns i vårt samhälle fortfarande en gammal syn på psykoterapi som något som bara är till för sjuka människor.

Att söka sig till någon som kan hjälpa i en period av inre kaos eller hjälpa genom en svårt sorg är något man önskar fler. Även om vi lever med massor av människor omkring oss går många omkring med in plågsam känsla av ensamhet. En inre tomhet.

"Hur hittar jag i djungeln av inriktningar?"

Jag utgår i från att den legitimerade psykoterapeut du kontaktar gör en uppriktig bedömning utifrån dina behov och utifrån din beskrivning av dina önskemål om hjälp och din problematik - och utifrån det beslutar om han/hon är rätt för dig.

Det finns många inriktningar och många "skolor". Men det viktigaste i en psykoterapeutisk relation är- och kommer alltid att vara den unika sammansättningen som du och din psykoterapeut utgör.

Det du kan fråga dig själv är om du vill arbeta mer på ytan eller på djupet. Fundera över hur väl du har kontakt med din livshistoria och dina känslor. Ord är en sak - känslor en annan. Har du varit med om saker som liten som fortfarande påverkar ditt liv som vuxen bör du gå bortom orden. Allt för många tror att det är orden i psykoterapi som hjälper. Som jag ser det kan orden vara ett mycket bra hjälpmedel men de kan också överskugga den egentliga smärtan personen skulle behöva hjälp med. Detta är dock något du kan få hjälp med.

Elisabet Mattsson

Fil.mag i psykologi, Leg.psykoterapeut och Certifierad mBit coach

med formell kompetens inom bland annat EMDR, Klinisk hypnos, PAK, PE och Mbit

Mobil: 070-3001422

- Var ärlig mot dig själv i vad du tror att du behöver.

- Stanna upp och känn efter hur det känns. Börjar det "krypa i kroppen" eller står du ut med att komma i kapp dig själv.

- Om du känner att du är nyfiken på att ta reda på vad psykoterapeutiska samtal kan ge... Var nyfiken!

Ge dig själv en stund av lugn. Ge dig själv en stund av lyhördhet för ditt eget inre. Bortse från allt runt omkring dig som kräven din uppmärksamhet och lyssna enbart på dig själv.